IMGP1646RestaurangIMGP1651Torbjorn 2019 oring 594 kgIMGP1650

Fiske

Dammåns fiskekort säljs endast av återförsäljare och via On-Line och mobil.
Fiskekortet köper du enklast när som helst via mobilen eller datorn på denna länk  https://www.fiskekort.se/damman/
Du får kvitto i mobilen eller så skriver du ut det via datorn

Fiskekortspriser 2021

Dygn 130kr
Vecka 500kr
Säsong 1200 kr. 100kr maka/make/partner i sällskap med kortinnehavare.

Barn under 16 fiskar gratis i sällskap med en vuxen som löst gällande fiskekort

Fiskekort finns att köpa på följande orter under dagtid

Camp Dammån

Hallen, Karl-Ors bua.Fisket i Dammån

Dammåns fiskeområde
1 jan-31 dec i Häggsåssjön, Torrisbotjärn och Dromtjärnarna

Dammån och Bastuån är fisket tillåten fr.o.m 1 juni-31 augusti.
Fiskevårdsområdets regler innefattar såväl gästande fiskare som fiskerättsägare.

Föreskrifter

Minimått på Harr 30cm
Minimimått på öring 45cm och 1 öring/dygn
Fiskeförbud råder mellan från 50 m uppströms fisktrappan ner till 50 m nedströms hängbro vid kraftverket

Obs !! Mask, lat och lodmete är totalförbjudet i strömmarna.

 

Fiskeguider

Jimmy Stockhaus: 073-8412586. jimmy.stockhaus@hotmail.com

Jacop Tiilikainen:
070-8880667. Jacopmt@hotmail.com

Mattias Burkhard: 073-6256067. mattiasburkhard@gmail.com

Viktor Lidin: En Kåsa Kaffe. 070-2041355. enkasakaffe@gmail.com

Vett & etikett

Vi kan skriva regler om både det ena och det andra men hur man beter sig är det svårt att lagstifta om. Att behandla andra som man vill bli behandlad själv är en bra grundregel.

Öringsfiske är ett rörligt fiske där man tjänar på att byta plats ofta. Välj startplats för ditt fiske med sunt förnuft. Gå aldrig ut framför en annan fiskare, ett kast ett steg är en bra grundregel. Det är ditt ansvar att försäkra dig om att ditt fiske inte stör någon annan fiskare. Ha respekt för naturen för det är ett stort arv vi förvaltar åt kommande generationer. Tänk på att ta med dig ditt skräp och använd så långt det är möjligt redan upptrampade stigar. Om du gör upp eld vill vi att du gör det med förstånd och gärna vid våra vindskydd eller där det eldats förut.

Att fiske kan bedrivas som det gör i Dammån beror till stor del av välvilja från privata markägare. Visa respekt för dem och tacka genom att inte göra åverkan eller i onödan störa de som bor längs ån.

Film med Jacob Tiilikainen Dammåööring 82 cm C & R

Kartor

Pictures